Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

Nedenfor er kun angivet et lille udvalg af undertegnedes forsøg på at popularisere faget fysisk oceanografi. I mange år var jeg Fysisk Centralinstituts og senere fakultetets kontaktperson. Det gav anledning men også pligt til at lave en lang række letlæste faglige artikler, faglige debatartikler og kronikker. Jeg har ikke tal på disse bidrag, men der er tale om flere end 500 stk gennem årene. Dette nævnes kun for at dokumentere, at jeg tager formidling til offentligheden alvorligt.

Højerslev, N. K., 1973. Relative values of the total scattering coefficient, scatterance and natural fluorescence. Rep. SCOR Discoverer Expedition, Vol. II, Univ. California, SIO ref. 73-16: 12 pp.

Nygård, K. and Højerslev, N. K., 1973. Direct measurements of quanta. Rep. SCOR Discoverer Expedition, Vol. II, Univ. California, SIO ref. 73-16: 85 pp.

Højerslev, N. K., 1976. Optiske målinger i danske farvande. Miljøstyrelsen, Bæltprojektet, Fysiske Undersøgelser, Kap. 8: 14 pp.

Højerslev, N. K., 1978. Optical measurements. In: recommendation from the International Workshop on Remote Sensing and Sea Truth Data. Ed.: B. Møller Sørensen. Joint Res. Centre, Ispra, Italy: 8 pp.

Højerslev, N.K., 1979 (bidragyder som medlem af WG Ocean Optics under IAPSO, Canberra, Australien). SUN – report on the use in Physical Sciences of the Ocean of the INTERNATIONAL D´UNITES (SI) and related standards for symbols and terminology.

Højerslev, N. K., 1980. Marinbiologiske anvendelser af telemetriske farvemålinger over havet. I: Satellitbaseret navigation og telemåling af havet. Red.: P. E. Gudmandsen, N. K. Højerslev, E. Kejlsø og C. C. Tscherning, Den Danske Nationalkomite for den Internationale Union for Geodæsi og Geofysik, IUGG: p. 63 – 77.

Højerslev, N. K., 1983 (bidragyder). Bestemmelse af fotosyntese-aktiv irradians i vand. DS – Rekommendation DS/293: 10 pp.

Højerslev, N. K., 1984. Julebølgen ved Vestkysten 1983. Dansk Meteorologisk Selskab, Vejret 21, København, Danmark: p. 35 – 36.

Højerslev, N. K., 1986. Studier af vandkvaliteten 1953 – 75 omkring Sjælland som led i den marin-optiske forskning i Danmark. I: Historiske Perspektiver. Red. T. Wolff. Dansk Nationalråd for Oceanologi, København, Danmark: p. 87 – 98.

Højerslev, N. K., 1988. Oil spill trackings at sea (oversat til kinesisk, fordi jeg lavede haveksperimenter udfor Shanghai for ca.50 kinesiske kolleger). Proc. Sino-Danish Seminar, Shanghai, People`s Republic of China: 10 pp.

Højerslev, N. K., og Holm, J., 1989. Miljø i Kattegat. Naturvidenskab fra Københavns Universitet, Naturligvis, ISSN, København, Danmark: 0109-2995: p. 18 – 19.

Højerslev, N. K. and Andersen, I., 1990. Klimavariationer på mesoskala lokaliteter beskrevet ved vandspejlsændringer og hydrografiske forhold. Danish Meteorol. Inst., Techn. Rep. 90-7, København, Danmark: 37 pp.

Højerslev, N. K., 1991. Havets plankton målt fra luftrummet. Gamma 83 fra Niels Bohr Institutet,NBI, København, Danmark: p. 16 – 27.

Højerslev, N. K., 1994. Telemåling af havets plankton. Dansk Selskab for Telemåling, Luft og Rum 20, København, Danmark: p. 10 – 17.

Højerslev, N. K., 1994 Inertistrømninger i havet. Gamma 95 fra NBIfAFG, Københavns Universitet, København, Danmark: p. 26 – 35.

Højerslev, N. K., 1994. Hydrografisk og biologisk beskrivelse af Skagerrak-fronten. Havforskning fra Miljøstyrelsen 49, København, Danmark: p. 37 – 48 samt p. 101 – 106.

Højerslev, N. K. og Søgaard, H., 1994. GIS og strålingsudveksling mellem hav og atmosfære. I: GIS i Danmark. Red.: T. Balstrøm, O. Jacobi og E. Munck Sørensen. Teknisk Forlag, København, Danmark: p. 331 – 341.

Wu, Y. and Højerslev, N. K. (oversat til kinesisk)., 1994. Analysis and classification of the air-water thermal boundary layer. Acta Oceanologica Sinica 16 (4): 62 pp.

Højerslev, N. K., 1995. Inertibevægelser i havet. Dansk Meteorologisk Selskab, Vejret 62, København, Danmark: p. 27 – 30.

Aas, E., Højerslev, N. K. and Lundgren, B., 1997. Spectral irradiance, radiance and polarization data from the Nordic cruise in the Mediterranean Sea during June – July 1971. Rep. Inst. Geophys., Univ. Oslo 102:
97 pp.

Højerslev, N. K., 1998. Kattegats vandkvalitet. KVANT, Fysisk Tidsskrift nr 2 (9. årg.) ISSN 0905-8893, København, Danmark: p. 16 – 20.

Højerslev, N. K. og Andersen, O. B., 2001. Ændringer i havniveau – et sikkert klimategn. KVANT, Fysisk Tidsskrift nr 1 (12. årgang) ISSN 0905-8893, København, Danmark: p. 30 – 35.

Højerslev, N. K. Hvirvlen i håndvasken, Gamma, s. 43 – 47, 2002.

Højerslev, N. K. Coriolis og corioliskraften. KVANT nr. 1, Tidsskrift for Fysik og Astronomi, s. 12 – 16, 2002.

Højerslev, N. K. Coriolis og corioliskraften II. KVANT nr. 2, Tidsskrift for Fysik og Astronomi, s. 22 – 24, 2003.

Højerslev, N. K. Foucault-pendulet. Gamma, s. 23 – 27.

Buch, E., Bartholdy, J., Gregersen, S., Grauert, M., Hansen, A. W., Højerslev, N. K., Laustrup, C., Lomholt, S., Kliem, N., Nielsen, J. W., Pedersen, G. K., Risbo, T., Tscherning, C. C., Tsunami risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande. MDI – Teknisk rapport 05-08, pp. 44, 2005.Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside