Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

1976 – nu

Lektor ved Geofysisk Afdeling, Københavns Universitet

I forbindelse med de mange ekspeditioner har der også været et betydeligt element af projektplanlægning og ledelse samt ikke mindst økonomi under i øvrigt ganske vanskelige arbejdsvilkår specielt i tiden før e-mails. Det er blevet til mange udlandsmøder og projektledelse i udlandet byder på særlige udfordringer.

Under tidligere professor Gunnar Kullenbergs ca. 10-årige orlovsperiode stod jeg reelt som den daglige leder af den oceanografiske afdeling i vel 6 år. Jeg havde ikke noget formelt ansvar for afdelingen, men ikke desto mindre bestod min dagligdag i ansvar for hele undervisningen på alle niveauer, projektvejledning og forsknings- samt projektstyring.

Som medlem af Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi under Nordisk Ministerråd i ca. 20 år fik jeg god erfaring med samtlige elementer i projektledelse. Vi arrangerede togter, lærermøder og hvert år blev der afholdt et forskerkursus (en vinterskole i januar) og et symposium. Undertegnede afholdt selv to sådanne kurser i marin optik og remote sensing med henholdsvis 15 og 50 deltagere.

Det kan også nævnes at jeg sidder som mangeårigt medlem af ICES samt af IAPSO (International Association for the Physical sciences of the Oceans) som Danmarks repræsentant. Desuden er jeg medlem af arbejdsgruppen Marine Optics under IAPSO, hvor vi bl. a. har givet bidrag til Standards, Units and Nomenclature. Det er et sandt projekt at nå til enighed omkring slige emner.

1986

Doktorgrad (dr. scient.) i fysisk oceanografi
fra Københavns Universitet.

Doktordisputatsen, ”Optical Properties of Sea Water” blev udgivet af det hæderkronede Landolt-Börnstein. Disputatsen indeholder resultater fra ca.100 ekspeditioner til søs med en samlet sejltid på over 3 år. Ekspeditioner som strækker sig fra den arktiske havis til havene omkring Grønland, Island, Færøerne, Shetlandsøerne, Nordsøen, nordiske farvande og herfra ned til Australien, over til Kina, videre over til Mellemamerika, til Den Mexicanske Havbugt, Sargassohavet, Middelhavet, Adriaterhavet og ringen er sluttet. Disse ekspeditioner har i al væsentlighed været financieret uden danske forskningsmidler. Financieringen kom fra Nordisk Ministerråd, UNESCO, NATO, Mineral Manegement Services, EF, EU, Joint Research Centre, Woodward Clyde Consultants, Science Application International Cooperation, Island, Færøerne, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Frankrig og Australien.

1986

Vestaustralsk togt

Togtet til Vestaustralien med det australske flådeskib HMAS Cook for at lave optisk vandmasseklassifikation.

1988

Det Gule Hav togt

Togtet til Det Gule Hav i Kina for at lave oliespildsstudier efter en såkaldt kontrolleret olieudledning. Måleprogrammet forløb helt uden problemer med en in situ oliemåler udviklet af Henning Hundahl her på stedet.

1990 og frem

Skandinaviske togter

Togterne med svenske r/v Svanic, danske r/v Gunnar Thorson og danske r/v Dana  til Østersøen, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen for at studere vandtransporten og næringssalttransporterne fra Tyske Bugt og ind i indre danske farvande. Her blev der ombord benyttet nye in situ og in vitro måleteknikker i kombination med remote sensing satellitteknikker til måling af overfladetemperatur og klorofyl.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside