Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

1976 – nu

Lektor ved Geofysisk Afdeling, Københavns Universitet

Lektortiden 1976 og frem til i dag er gået med en ligelig blanding af undervisning, forskning og administration. Jeg underviser i dynamisk og optisk oceanografi på overbygningen foruden at jeg har et førstedelskursus i dynamisk oceanografi. Desuden har jeg været og er vejleder for studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d-niveau i både dynamisk og optisk oceanografi. I perioden har jeg forelæst på 25 forskellige universiteter og institutter i Europa, Nordamerika, Australien, Japan og Kina over selvvalgte marinoptiske emner inkluderende remote sensing, hvilket i kombination med mit medlemskab af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi giver et godt internationalt og nationalt netværk.

Derudover benyttes jeg flittigt på omkring 10 af de bedst kendte journals som reviewer. To udenlandske forskningsråd samt NASA har gennem ca. 10 år benyttet mig som project reviewer, så herigennem har jeg erhvervet mig et godt kendskab til økonomi og projektplanlægning (se endvidere "1986-99").

1977

Baltic Sea Eksperiment

BOSEX-77 med finske r/v Aranda til Østersøen. BOSEX-77 var en salgs gentagelse af FLEX-75 og FLEX-76 for Østersøens vedkommende.

1978

Atlanterhavstogt

Atlanterhavstogtet under Nordisk Kollegium for fysisk Oceanografi med norske r/v. H. U. Sverdrup til Orkney, Shetland og Færøerne for at kortlægge de hydrografiske og marinoptiske forhold i den del af Nordatlanten. Under togtet blev der for første gang lavet pålidelige in situ målinger af UV-B dagslysets nedtrængningsdybde, som var påfaldende stor i disse ganske grumsede farvande.

1979

Grønlandstogt

Grønlandstogtet til Vestgrønlandske farvande med inspektionsfartøjet Ingolf for at videreføre målingerne fra atlanterhavstogtet i 1978.

1979

Svalbardtogt

Svalbardtogtet med den norske isbryder r/v Polarsirkel  til en position nord for breddegraden 84N, for at fortsætte den optiske kortlægning af Nordatlanten.

1980-81

Vadehavstogter

Togterne til den tyske og den danske del af vadehavet med tyske r/v Tabasis og den danske kutter Viggo Mortensen for at udvikle remote sensing måleprogrammer til at kunne kortlægge Vadehavets overfladetemperatur og indhold af fytoplankton, svæv og organisk opløst materiale med brug af enten satellitter eller fly.

1980 og frem

Mexicanske Havbugt togter

Togterne til Den Mexicanske Havbugt for Mineral Management Services, MMS i New Orleans med amerikanske r/v Gyre og r/v Pelican.  Disse togter havde et miljømæssigt sigte, fordi der er en betydelig off-shore olievirksomhed i havbugten.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside