Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

1961

Matematisk studentereksamen

1962 – 64

Aftjening af værnepligt i Søværnet

1968

Stipendium fra NATO Subcommittee in Oceanographic Research

Stipendietiden under NATO i 1968 gik bl. a. med at bearbejde et stort optisk datasæt fra DANA ekspeditionen til Sargassohavet i 1966. I denne periode tog og bestod jeg et FORTRAN IV programmeringskursus på NEUCC, DTH, som strakte sig over et semester.

1969 – 71

Stipendium fra Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi ved Bergen Universitet

Stipendietiden under Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi i 1969 – 1971 var præget af planlægning, udrustning og deltagelse i 2 store marin-optiske og bio-optiske ekspeditioner. Først den internationale Discoverer Ekspedition i maj-juni 1970 fra Sargassohavet til Galapagos i Stillehavet. Vores ingeniør K. Nygård og undertegnede, deltog medbringende henholdsvis verdens første PAR meter og farvemåler (som 10 år senere blev rekommanderet til brug for validering af remote sensing målinger fra NIMBUS, CZCS) udviklet og bygget på institutet. Siden den store Helland-Hansen ekspedition i april-oktober 1971, hvor der blev lavet standard hydrografi og indsamlet strømdata sammen med et væld af marinoptiske data. Undertegnede deltog i maj-juni 1971 med en selvkonstrueret lysabsorptionsmåler til bestemmelse af lysinputparametre i optiske modeller, vandkvalitet og havets varmeindtag som følge af dagslysindstrålingen. Instrumentet var det første af sin art i verden. Et par år senere byggede jeg en anden og ligeledes ny lysabsorptionsmåler, der baserede sig på helt andre måleprincipper. The International Society for Optical Engineering valgte at bringe det sidst omtalte forskningsbidrag i deres Milestone Series, 1995.

1970

UNESCO-ekspeditionen

Det internationale togt i UNESCO-regi  med amerikanske r/v Discoverer i Det Karibiske Hav og Stillehavet mellem Panamabugten og Galapagos. Forskningen var centreret omkring alle aspekter omkring fytoplankton og primærproduktionen i havet. På dette togt deltog jeg med et til formålet hjemmeudviklet marinoptisk måleudstyr for at bestemme forholdet mellem indstrålet dagslys og primærproduktionen.

1971

Store Nordiske Ekspedition

Store Nordiske Ekspedition til Middelhavet under Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi med norske r/v Helland-Hansen, hvor samtlige relevante marin-optiske parametre blev målt med unikt måleudstyr konstrueret på Institut for Fysiosk Oceanografi, Københavns Universitet. Dette togt er stadigvæk det eneste togt i verden med et så omfattende måleprogram.

1971

Magisterkonferens (mag. scient.) i Fysisk Oceanografi fra Københavns Universitet

Magisterkonferensen blev også taget i slutningen af 1971. Den består af en ganske lang række fag, fordi jeg oprindelig begyndte at studere geologi-geografi under den nye geomatlinie, der var en slags forløber for geofysiklinien. Jeg har en såkaldt fuld forprøve i geologi-geografi, og har lavet et lille speciale i naturgeografi. Det og andet bringer mig tæt på at have en bachelorgrad i disse fag. I konferensen indgår desuden fysik, matematik, kemi, statistik og meteorologi foruden naturligvis dynamisk og optisk oceanografi. Dynamikdelen er 4 gange så stor som optikdelen. Mit speciale (institutrapport nr. 16) beskrev hvorledes havets svæv og indhold af opløste stoffer er knyttet til strømme og massefordelingen i havet. Det blev f. eks. vist, at svævet koncentrerer sig inde i Skagerrakhvirvlen.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside