Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

1976 – nu

Lektor ved Geofysisk Afdeling, Københavns Universitet

Afslutningsvis ønsker jeg at nævne det tidlige internationale symposium om UV-B lys i miljøet, der blev afholdt på vores oceanografiske afdeling i 1980, fordi lige for øjeblikket arbejder jeg igen med UV-B lys i havet, som jeg måler med en selvkonstrueret profilerende UV-B-måler, der var været brugt i over 20 år. På IUGG/IAPSO mødet i Birmingham fremlagde min kollega Eyvind Aas og undertegnede UV-B data fra hele Nordatlanten, som klart viste at de eksisterende UV-B modeller for havet ikke virker. Jeg er også i gang med at validere eksisterende strålingsmodeller i samarbejde med Texas A&M. De eksisterende radiansmodeller giver ganske forskellige resultater for samme input, som næsten er urealistiske. Hertil kommer, at ingen af disse modeller er valideret mod målte radianser. Det eneste fuldstændige datasæt i verden stammer fra Middelhavsekspeditionen, 1971, hvilket forklarer min indgang til modelverdenen. Der er en anden og lignende kontakt til Oceanography Laboratory, Imperial College, London til andre fremragende modellører. Endelig arbejder jeg med satellitalgoritmer eller strålingsmodeller for den opadrettede radians i kombination med humus og fulvener i havet, fordi den nyligt opsendte satellit SeaWIFS giver negative radianser for det blå dagslys, som forlader havet. Dette skyldes selvsagt en ubrugelig algoritme. En del af denne forskning fandt sted inden for det danske GEOSONAR projekt, som primært beskæftigede sig med altimetrimålinger over Nordsøen i øvrigt med deltagelse fra en af mine ph.d. studerende, der beskæftigede sig med den dynamiske side af sagen ud fra et modelsynspunkt.

2005 -

Galathea 3 ekspeditionen, CO2 gruppen og Satellite Eye

Efter 2001 er togtaktiviteten dalet betydeligt efter eget ønske, fordi vi i oceanografien bevæger os væk fra fartøjer henimod satellitter. En daglig pris for et forskningsskib ligger typisk mellem 100.000 kr og en million kr sagt til orientering. De sidste par år har dog stået i Galathea 3 ekspeditionens tegn. Jeg er således med i den såkaldte kulstofgruppe, der skal undersøge kulstofkredsløbet her på jorden. Der er tale om mere og andet end CO2 i dette projekt. Mit eget konkrete bidrag til kulstofproblematikken er remote sensing målinger af fytoplanktons indhold af klorofyl i overfladevandet i Verdenshavet og overfladevandets temperatur. Disse satellitmålinger kombineres med såkaldte in-situ om bord på Vædderen, der sejlede Jorden rundt 11. august 2006 til 25. april 2007. Opgaven lyder på at sammenholde målinger fra verdensrummet med målinger til søs. I forbindelse med Vædderens jordomsejling (Galathea 3 ekspeditionen) er jeg medlem at Satellite Eye gruppen, som benytter remote sensing målinger af vind, vejr, is, overfladetemperatur, klorofyl, "land use" osv. i et bredt anlagt undervisnings- og formidlingsprogram, der retter sig mod de store klasser i folkeskolen, gymnasierne, HF samt de interesserede skatteborgere. Hovedsigtet med Satellite Eye er reklame og opmærksomhed rettet mod de naturvidenskabelige fag på landets universiteter. Den såkaldte onde cirkel for disse fag søges brudt med dette projekt, for de naturvidenskabelige fag befinder sig efter sigende i en krisesituation med for få studerende. Denne formidlingsaktivitet vil fortsætte i de kommende år.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside